Ngành dầu khí và than, khoáng sản: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2018

Dù còn gặp không ít gặp khó nhưng ngành dầu khí và khoáng sản đều đang nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch năm 2018.

Nhiều khó khăn

Theo nhận định của Bộ Công Thương, ngành dầu khí đang gặp nhiều khó khăn do các phát hiện dầu khí trong GĐ gần đây đa số trữ lượng nhỏ, dẫn đến số lượng công trình khai thác mới đưa vào bổ sung sản lượng khai thác ít. Những mỏ GĐ này đều đã khai thác trong thời gian dài, dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên hàng năm.

Cụ thể, nếu năm 2011, khai thác dầu thô đạt 14,38 triệu tấn thì đến năm 2017, sản lượng chỉ đạt 13,58 triệu tấn. Theo kế hoạch, năm nay, ngành dầu khí chỉ khai thác 11,34 triệu tấn. 4 tháng đầu năm, sản lượng khai thác dầu giảm so có cùng kỳ. Dầu thô ước đạt 4,197 triệu tấn, giảm 9,7% so có cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm về giá dầu từ cuối năm 2014 khiến công tác tìm kiếm, thăm dò và phát triển khai thác trong ngành dầu khí giảm mạnh. Năm 2017, chỉ có duy nhất 1 giàn khai thác được đưa vào vận hành nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm sản lượng khai thác dầu trong năm 2017 và kế hoạch khai thác của năm 2018.

Trong khi đó, ngành than, khoáng sản cũng gặp không ít khó khăn do nhu cầu than trên địa cầu giảm mạnh, chi phí sản xuất tăng. Dự kiến, sản lượng khai thác than năm 2018 chỉ ở mức đạt 40 triệu tấn. Đối có các khoáng sản chính khác, như: Apatit, alumina, quặng sắt, titan, cromit, măng gan… dù sản lượng khai thác có tăng trưởng, song vẫn rất khó khăn trong công tác tiêu thụ.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế năm 2018, ngành dầu khí và than, khoáng sản đang nỗ lực, tập trung thực hiện các giải pháp sản xuất, kinh doanh.

Ngành dầu khí đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí, kiểm soát công đoạn phát triển các mỏ và sản lượng khai thác năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra; rà soát các dự án chưa cần thiết để tập trung nguồn vốn ưu tiên đầu tư vào việc khoan các giếng đan dày, sửa chữa giếng … để tăng lên sản lượng khai thác; bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có giải pháp kịp thời điều chỉnh phù hợp; phối hợp nghiêm ngặt có nhà thầu dầu khí nước ngoài và có kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng tháng….

Trong khi đó, ngành than, khoáng sản cũng đang nỗ lực để đạt được chỉ tiêu sản xuất dao động 37,65 triệu tấn than thương phẩm; tiêu thụ dao động 41,85 triệu tấn; chắc chắn tồn kho ở mức hợp lý. Giải pháp căn cơ được ngành than, khoáng sản đề ra và quyết tâm thực hiện là đẩy nhanh công đoạn dự án đầu tư trọng tâm, xây dựng các mỏ than theo quy hoạch; tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ trong khâu sản xuất; tiết giảm chi phí… Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu TKVGĐ 2016-2020 gắn có công tác rà soát và hoàn thiện lại định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao vật tư, chất liệu, lao động… phù hợp có điều kiện thực tại và quy định hiện hành.

Bộ Công Thương chuẩn bị chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 của ngành khai khoáng bằng 91,5-92% so có cùng kỳ và giá trị tăng lên (VA) bằng dao động 91,5% so có năm 2017.

Các khách hàng đang xem chuyên mục blog duanbaryaciti.org của https://duanbaryaciti.org