Mật độ xây dựng tiếng Anh là gì ?

1. Mật độ xây dựng tiếng Anh là gì?

Mật độ xây dựng (tiếng Anh: Building Density) là tỷ lệ tổng diện tích chiếm đất của những tổ hợp thiết kế xây dựng trên tổng diện tích lô đất (không bao gồm tổng diện tích chiếm đất của những tổ hợp như: những tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngòai trời (trừ sân ten-nit và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất), bể cảnh…).

Theo đó, tỷ lệ xây dựng được chia làm 2 loại: Mật độ xây dựng thuần và tỷ lệ xây dựng gộp.

Mật độ xây dựng thuần là tỷ lệ tổng diện tích chiếm đất của những tổ hợp thiết kế xây dựng trên tổng diện tích lô đất (không bao gồm tổng diện tích chiếm đất của những tổ hợp như: những tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngoài trời (trừ sân ten-nit và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất), bể cảnh…).

Mật độ xây dựng gộp của một khu vực thành thị là tỷ lệ tổng diện tích chiếm đất của những tổ hợp thiết kế trên tổng diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất bao gồm cả sân đường, những khu cây xanh, không gian mở và những khu vực không xây dựng tổ hợp trong khu đất đó).

Trong những bộ Quy chuẩn này với những điều khoản quy định rõ ràng về tỷ lệ xây dựng, những con số ví như về tỷ lệ xây dựng quy định trong Quy chuẩn về kỹ thuật xây dựng và quy hoạch xây dựng năm 2008

Bảng tra cứu nhanh tỷ lệ xây dựng tối đa cho nhà ở riêng lẻ, nhà vườn, biệt thự
Diện tích lô đất (m2/căn nhà)≤5075100200300500≥1000
Mật độ xây dựng tối đa (%)100908070605040

Nghĩa là nếu tổng diện tích lô đất từ 50 mét vuông trở xuống thì tỷ lệ xây dựng là 100%, tức được xây dựng hết tổng diện tích lô đất. Lô đất với tổng diện tích 75 mét vuông thì xây 90%, trường hợp lô đất là 100m2 thì xây dựng 80% tương tự với lô đất từ 1.000 mét vuông trở lên chỉ được xây dựng 40%.

Như vậy theo qui chuẩn trên tổng diện tích lô đất càng lớn tỷ lệ xây dựng càng bị thu hẹp.

Và còn rất nhiều những quy định cụ thể về khoảng cách hai công trình, độ lùi công trình, tỷ lệ cây xanh….đều đươc tin tức rộng rãi, quý khách hoặc những chủ đầu tư với thể chủ động tìm hiểu những quy chuẩn này thông qua luật sư hoặc trên những trang mạng đáp ứng sẵn.

2. Mật độ xây dựng tính như thế nào?

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng v/v Ban hành: “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng” (QCXDVN 01:2008/BXD).

Sở Xây dựng thống nhất tư vấn về cách tính tỷ lệ xây dựng tổ hợp thiết kế xây dựng, để những cơ quan thẩm định, đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng và những đơn vị liên quan biết, thực hiện lúc lập, thẩm định, phê duyệt, cấp giấy phép xây dựng những tổ hợp xây dựng với liên quan đến chỉ tiêu tỷ lệ xây dựng tổ hợp như sau:

Mật độ xây dựng (%) = Diện tích chiếm đất của tổ hợp thiết kế (m2) / Tổng tổng diện tích lô đất xây dựng (m2) x 100%

Trong đó:

  • Diện tích chiếm đất của tổ hợp thiết kế được tính theo hình chiếu bằng của tổ hợp (ngoại trừ nhà phố, liên kế với sân vườn).
  • Diện tích chiếm đất của tổ hợp không bao gồm tổng diện tích chiếm đất của những tổ hợp như: những tiểu cảnh trang trí, bể bơi, sân thể thao ngoài trời (trừ sân tennis và sân thể thao được xây dựng cố định và chiếm khối tích không gian trên mặt đất, bể cảnh…)