[Infographic] Thị trường xi măng Việt Nam năm 2018

(NDH) Theo báo cáo về phân khúc xi măng Việt Nam 2018 của Biinform, mặt hàng này tiếp tục dư cung trong năm nay và chỉ đạt đến điểm cân bằng vào năm 2027.

Các KH đang xem chuyên mục blog duanbaryaciti.org của https://duanbaryaciti.org