Gỡ “thẻ vàng” thuỷ sản có thể được xem xét vào tháng 1/2019

3.000 tàu có gắn thiết bị định vị trong tổng số dao động 33.000 tàu đánh bắt xã bờ cho thấy các gặp khó trong việc khắc phục thẻ vàng từ EC đối có vận hành khai thác thủy sản môi trường xung quanh của Việt Nam.

Từ ngày 15/5 – 25/5/2018, EC đã cử đoàn kỹ thuật sang Việt Nam để đánh giá thực tiễn, kiểm tra các báo cáo của Việt Nam trong việc giải quyết các khuyến nghị mà EU đưa ra giúp Việt Nam gỡ thẻ vàng.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn, đoàn công tác của EC đã ghi nhận các kết quả đạt được của Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại 3 thách thức rất lớn.

Thứ nhất là việc kiểm soát thủy sản đánh bắt, truy xuất lý do còn nhiều lỗ hổng cần khắc phục.

Thứ hai là kiểm soát đánh bắt trên biển, Việt Nam có dao động 109.000 tàu đánh bắt trên biển, trong đó có 33.000 tàu đánh bắt xa bờ, nhưng mới chỉ có 3.000 tàu đánh bắt xa bờ được sở hữu các thiết bị định vị. Do vậy, số lượng tàu chưa được sở hữu thiết bị định vị là rất lớn.

Việt Nam đã công khai và không giấu diếm số lượng tàu được định vị, tuy chưa đủ kinh phí để sở hữu thiết bị định vị cho toàn bộ các tàu đánh bắt xa bờ, nhưng ngành tính năng và các địa phương đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều cách và chia sẻ thông tin minh bạch.

Cũng theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, có 1 vấn đề đoàn công tác của EC phản hồi, đó là việc họ đã tiến hành điều tra và thấy rằng, ở Trung ương hành động rất quyết liệt, Luật đã sửa, các Nghị định đã ban hành… nhưng có tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

Được biết, ngày 23/10/2017, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo áp dụng biện pháp cảnh báo bằng thẻ vàng đối có sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào phân khúc của Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời, EC đưa ra 9 khuyến nghị Việt Nam cần phải thực hiện ngay trong 6 tháng (từ 23/10/2017 đến 23/4/2018).

9 khuyến nghị này gồm: Sửa đổi khung pháp lý để chắc chắn tuân thủ các quy tắc quốc tế và khu vực áp dụng cho việc bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản. Đảm bảo thực hiện và thực thi có hiệu quả của pháp luật quốc gia sửa đổi; tăng cường việc thực hiện có hiệu quả các quy tắc quốc tế và các biện pháp quản lý thông qua 1 chế độ xử phạt đầy đủ được thực thi và theo dõi.

Khắc phục các thiếu sót đã được xác định trong thanh tra, kiểm soát và giám sát (MCS) liên quan đến các yêu cầu đặt ra của các quy định quốc tế và khu vực cũng như trong khuôn khổ hệ thống chứng nhận khai thác; tăng cường quản lý và cải tiến hệ thống đăng ký và cấp phép khai thác.

Cân bằng năng lực khai thác và chính sách đội tàu cá; tăng cường truy xuất lý do sản phẩm thủy sản và thực hiện toàn bộ các bước cần thiết, phù hợp có luật pháp quốc tế, để ngăn chặn các sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp được buôn bán và NK vào lãnh thổ.

Tăng cường và đẩy mạnh hợp tác có các quốc gia khác (đặc biệt là các quốc gia ven biển trong vùng biển mà tàu thuyền treo cờ Việt Nam có thể vận hành) phù hợp có các nghĩa vụ quốc tế; chắc chắn tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ trong RFMOs (các tổ chức quản lý nghề cá khu vực).

Ông Tuấn cho biết, Việt Nam đã ghi nhận các ý kiến của phái đoàn EC. Hai bên thống nhất tới tháng 1/2019, đoàn công tác của EC sẽ quay lại để xem xét đánh giá 1 lần nữa về thẻ vàng thủy sản của Việt Nam.

Các KH đang xem chuyên mục blog duanbaryaciti.org của https://duanbaryaciti.org