Gần 6,7 triệu tấn thép được bán ra trong 5 tháng, tăng trưởng 35%

(NDH) Trong tháng 5, sản lượng sản xuất – phân phối hàng tăng lần lượt 4% và 14% so có tháng 4.

Sản lượng bán hàng đạt 6,7 triệu tấn sau 5 tháng

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong tháng 5 ngành thép sản xuất 2.083.816 tấn, tăng 4% so có tháng 4 và tăng 27% so có cùng kỳ 2017; trong đó sản xuất Ống thép đạt mức tăng trưởng cao nhất trong tháng 5.

Sản lượng bán hàng đạt 2.108.626 tấn, tăng 14% so có tháng trước và tăng 45% so có cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 387.477 tấn, giảm 5% so có tháng 4, nhưng tăng dao động 31% so có cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế 5 tháng đầu năm, các công ty sản xuất được 9.678.653 tấn, tăng 24%. Công tác bán hàng đạt 6.698.893 tấn, tăng 35,2% so có cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu đạt 1.568.826 tấn, tăng trưởng 47,7%.

Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm

Tình hình nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm có xu hướng giảm. Nhập khẩu thép thành phẩm đạt hơn 4,28 triệu tấn, có tổng kim ngạch đạt gần 3,027 tỷ USD, giảm 24% về lượng, và giảm 6% về giá trị.

Trong đó, nhập khẩu thép từ Trung Quốc dao động 1,82 triệu tấn, giảm 34% về lượng và giảm 13,4% về trị giá so có cùng kỳ 2017; Đáng chú ý tỷ trọng thép nhập khẩu từ quốc gia này chỉ còn chiếm dao động 42,5% tổng lượng thép thành phẩm nhập khẩu.

Về tình hình xuất khẩu 4 tháng 2018, xuất khẩu thép thành phẩm đạt gần 1,91 triệu tấn, có kim ngạch đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng 43% về lượng, và tăng 61% về giá trị.

ASEAN vẫn là phân khúc xuất khẩu chính, có lượng xuất khẩu hơn 1,087 triệu tấn thép, chiếm tới hơn 57% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu. Tiếp đến là các phân khúc Hoa Kỳ (15,2%), EU (10%), Hàn Quốc (4,1%), Đài Loan (3,3%).

Các KH đang xem chuyên mục blog duanbaryaciti.org của https://duanbaryaciti.org