Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát chống bán phá giá thép hình chữ H

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) vừa có thông báo chính thức về việc tiếp nhận hồ sơ rà soát lần thứ nhất phương pháp chống phân phối phá giá đối có 1 số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.
Trước đó, ngày 21/8/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Quyết định số 3283/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối có 1 số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90, có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AD03).

Theo Điều 82 (1) (a) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định: “Sau 1 năm kể từ ngày có chọn lọc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền chọn lọc rà soát vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo yêu cầu của 1 hoặc nhiều bên liên quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng chứng do bên yêu cầu cung cấp”.

Ngoài ra, ở điều 58 (1) Nghị định 10/2018/NĐ-CP cũng nêu rõ: “Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có chọn lọc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức hoặc chọn lọc mới nhất về kết quả rà soát biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, các bên liên quan theo quy định ở Điều 59 của nghị định này có thể nộp hồ sơ yêu cầu rà soát, trừ trường hợp thời hạn nộp hồ sơ ít hơn 9 tháng tính đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công Thương phải chọn lọc có tiến hành rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp hay không”.

Do vậy, các bên liên quan theo quy định ở Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát theo giải đáp. Phạm vi yêu cầu rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau: Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá; biên độ bán phá giá đang áp dụng đối có 1 hoặc 1 số công ty nước ngoài cụ thể; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Sau khi kết thúc thời hạn rà soát, căn cứ vào kết luận điều tra, Cục Phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương 1 trong các phương án như sau: Tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo quy định hiện hành; và/hoặc điều chỉnh biện pháp chống bán phá giá tương ứng có kết quả rà soát; hoặc chấm dứt việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Đáng lưu ý, việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở tới việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đang có hiệu lực.

Hồ sơ theo giải đáp phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới cơ quan điều tra, trước 17 giờ ngày 21/8/2018, theo địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam).

Các khách mua đang xem chuyên mục blog duanbaryaciti.org của https://duanbaryaciti.org