Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ đến năm 2030, Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng có thể dùng đất thuộc quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 khu đô thị số 2 Đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (21/12); Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ …Bản đồ qui hoạch huyện tân thành tỉnh vũng tàu. Tân Thành là 1 huyện tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tân Thành nằm dọc theo quốc lộ 51 và sông Thị Vải, giáp đô thị Bà Rịa và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập năm 1994. Trung tâm hành chính của huyện